Beteenderesan för dig som vill utveckla dig eller din ledningsgrupps ledarskap

NYHET – STOLT SAMARBETSPARTNER TILL POINTPEOPLE REKRYTERING

bild med ulrika westin och pointpeopleJag är glad och stolt över att ha ingått ett samarbete med det väletablerade rekryteringsföretaget Pointpeople som finns representerade i Stockholm, södra Sverige och nu med mig i norra Sverige.

Till oss vänder du dig för stöd och hjälp med hela eller delar av din rekrytering. Vi är rekryteringskonsulter med lång och bred erfarenhet så tveka inte att höra av dig till oss för ett samtal om hur vi kan hjälpa just dig.

Läs mer om Pointpeople här: https://pointpeople.se/

Nyfiken på våra pågående rekryteringar? https://pointpeople.se/alla-tjanster/

Vi erbjuder

Organisationsutveckling ledare och grupp

Jag är certifierad organisationskonsult och hjälper dig med allt från egen utveckling som chef, till din ledningsgrupps framflyttning och ledarskapsträning, till träning i svåra samtal och konflikthantering

Planera i god tid din bokning gällande utveckling av din arbetsgrupp.

Du kan vända dig till mig för ett individuellt utarbetat upplägg för tex:
-bygga ihop laget igen efter pandemin
-utveckling av dig som chef
-utveckling av din ledningsgrupp
-skräddarsydd utveckling för sälj och service
-inspiration och utveckling för hela din arbetsgrupp genom föreläsningar och workshops kring beteenden och kommunikation.

Föreläsningen kan handla om till exempel hur svårt det kan vara att förstå varandra och hur vi kan bli bättre på det.
Jag skräddarsyr ett upplägg på plats hos dig utifrån ditt framtida önskade läge och mål för din verksamhet
Jag jobbar över hela landet.

Rekrytering

Med engagemang, kvalitet och lyhördhet rekryterar vi ledare, chefer och specialister till nyckelpositioner inom flera olika tjänsteområden. Vår styrka ligger i att vara en rådgivande partner i kombination med mångårig erfarenhet inom rekrytering och search.Genom precision och noggrannhet samt ett brett och ständigt växande nätverk hittar vi bästa kandidaten för varje enskild rekrytering. Vi har sedan starten 2010 hjälpt företag i Sverige och övriga Norden att rekrytera inom olika branscher och funktioner. Besöksnäringen är ett expertområde där vi framgångsrikt rekryterar till bland annat hotell, restaurang, event och turism. Läs mer om oss i Pointpoeple här:https://pointpeople.se/om-oss/

Samtalsterapi och mindfulness för individ, par och grupp

I samtalsterapi sätter vi ljuset på dina problem här och nu. Jag är din trygga medresenär i dina tankar och upplevelser och du kommer få stöd i att hitta din väg till nybeslut inför framtiden.

I terapin lär du dig bättre hantera det som händer oss i nuet, bli mer närvarande i våra relationer med andra och oss själva och hantera stress bättre.

Jag är utbildad och certifierad av Peter Blyme vid

Vadstena Gestaltdialog.

Chefsträning

Med 16 år som högre chef har jag senior erfarenhet av allt det du som chef kan komma att ställas inför. Hos mig kan du söka stöd både som senior som chef eller som ny för ledarskapet.

Du köper ett paket om 5 eller 10 tillfällen där vi tillsammans ser på din ledarstil, din beteendestil, din kommunikationsstil, och ditt reaktiva beteende under press.
Vi jobbar för att förstärka dina starka fördelaktiga beteenden och försöker även få syn på dina beteenden som inte är lika förtjänstfulla för dig i ditt dagliga ledarskap.

Välkommen att dela ledarskapets passion och problem med mig.
NU ÄVEN DIGITALA MÖTEN

Välkommen till ett första utforskande samtal utan bindning.

Vill du komma i kontakt med mig?

Träffsäkra dina medarbetare

Jag är certifierad användare av Thomas Internationals verktyg.

Thomas analysverktyg hjälper dig att förstå dig själv och dina medarbetare bättre och kan med fördel användas vid individ och grupputveckling eller som stöd vid rekrytering.

Kundnyttan med att anlita mig vid din rekrytering är att jag själv varit rekryterande chef i 16 år och gjort både framgångsrika rekryteringar men även gjort mina misstag.

Thomas Internationals psykometriska tester är granskade och registrerade (HPTI förbereds för granskning) vid Psychological Testing Center (PTC) of the British Psychological Society (BPS). British Psychological Society är medlem i European Federation of Psychological Associations (EFPA) och använder EFPA-riktlinjer när de registrerar psykologiska tester och bedömningsverktyg.

Du har min erfarenhet med dig hela vägen i din rekrytering och jag kommer bistå med all kompetens och erfarenhet jag har för de bästa råden.

Thomas PPA

ThomasPPA är en DISC-baserad, ipsativ beteendeanalys som beskriver hur en person agerar i arbetssituationen. PPA ger 3 grafer som visar kandidatens Självbild, Arbetsanpassning och Beteende under press. Med förståelse för beteendemässiga egenskaper kan ni bättre utveckla och leda era befintliga medarbetare och vid nyrekrytering.

Vi får bland annat underlag och indikationer på:

 • Styrkor
 • Utvecklingsområden
 • Kommunikationsstil
 • Motivationsfaktorer/Drivkrafter
 • Beteende under press

Thomas HPTI

HPTI (High Potential Trait Indicator) är ett normerat personlighetstest baserat på Femfaktorteorin, som har anpassats för arbetsmiljön.

HPTI identifierar de egenskaper som driver en persons sätt att arbeta och ger insikt i områden som målsättning, stresshantering, hantering av förändringar, kreativitet, riskhantering och hur de hanterar konkurrens. 

HPTI mäter 6 egenskaper: Målmedvetenhet, Känslomässig stabilitet, Nyfikenhet, Riskhantering, Acceptans för otydlighet och Tävlingsbenägenhet

Vi får bland annat underlag och svar på:

 • Vilka styrkor och utvecklingsområden finns?
 • Reaktion på stress?
 • Acceptans för otydlighet?
 • Är personen öppen för nya arbetssätt?
 • Hur kommer personen att trivas i en konkurrensutsatt miljö?
 • Vilken potential har personen att bli framgångsrik i nuvarande och/eller framtida roll?

 

Thomas GIA

ThomasGIA (Thomas General Intelligence Assessment) är ett normerat kapacitetstest som bland annat ger inblick i en persons mentala bearbetningshastighet, koncentrationsförmåga, förmåga att vara snabbtänkt och hur denne svarar på utbildning och kan tillämpa sina kunskaper. 

GIA består av 5 deltester; Slutledningsförmåga, Perceptuell snabbhet, Numerisk förmåga, Ordförståelse: och Spatial förmåga

Vi får bland annat underlag och svar på:

 • Är den här personen snabbtänkt?
 • Kan personen hantera befattningens mentala krav?
 • I vilken utsträckning kan personen utvecklas med stöd av utbildning?
 • Är personen en problemlösare?
 • Är personen tillräckligt utmanad?
 • Har personen kapacitet att hantera större mentala krav i sin befattning?

Thomas GIA

TEIQue (Trait Emotional Intelligens Questionnaire) är ett normerat personlighetstest som mäter emotionell intelligens och talar om hur väl en person förstår och hanterar sina egna, såväl som andras känslor och hur de använder denna kunskap för att hantera relationer. 

TEIQue mäter de fyra faktorerna Välbefinnande, Självkontroll, Emotionalitet och Social samverkan som dessutom bryts ner i 15 aspekter.

 

Vi får bland annat underlag och svar på:

 • Nivån av emotionell intelligens?
 • Hur medveten är personen om sina styrkor och begränsningar?
 • Hur reagerar personen på press?
 • Hur bra är personen på att utveckla relationer?
 • Hur självgående och anpassningsbar är personen?
 • Hur väl kan personen förstå andras känslor?

 

Föreläsning för arbetsplatsträff, chefsmöte eller nätverksträff?

Behöver du energi, klokskap, skratt, insikter eller erfarenheter in i ditt möte? Boka mig för föreläsning som ett inslag i din agenda.

Gestaltterapi

Gestaltterapin är en humanistiska psykoterapiform som utvecklades i USA under 1950-talet av Frederic (”Fritz”) Perls.
Gestaltterapin är existentiell och bygger på en humanistisk och holistisk människosyn.
Gestalt är tyska och betyder, helhet, händelse.
Gestaltterapin jobbar ständigt nyfiket utforskande med det som sker, som det visar sig för oss, när det visar sig för oss.

De oavslutade händelser, vi bär med oss i våra liv kommer ständigt göra sig påminda i nya situationer i vårt liv nu och draman från tidigare trauman eller upplevelser kommer göra sig påminda om och om igen fram till dess vi blir medvetna om dem och låter dem ta plats igen för att få ett avslut nu, som man inte kunde få då.

Vi tänker oss inte till förklaringsmodeller kring vårt mående, tvärtom så jobbar gestaltterapin med tron att det som syns här och nu är det som är viktigt att jobba med och det kommer leda oss till problemets kärna. Vi “skalar löken” utifrån och in istället för att försöka tänka oss in i lökens kärna. Ett problem som vi har i vår värld idag är att vi är för mycket i våra huvuden och tenderar att alltid okritiskt tro på våra tankar och låta dom oemotsagda bygga bon i våra huvuden.
Detta sätt att arbeta med medvetenhet i nuet med det som sker i kroppen och känslorna, ger individen möjlighet till ökad medvetenhet och förståelse vilket i sig, har en läkande och helande kraft.
Här finns även inslag av Buddhistiska förhållningssätt till livets allt, stilla i nuet och öppenhet för det som sker. Terapin kan innehålla meditation och andningsövningar i syfte att flytta medvetenheten in i kroppen.
Gestaltterapins grundsten i praktiserandet, är i samtalet en obruten nyfikenhet på det som sker i kontakt, eller undvikande av kontakt. Vi är i ständigt nyfiket utforskande av det som sker i terapirummet oavsett vad det må vara, det finns inga rätt eller fel.
Det som sker fysiskt i kroppen i terapirummet har en lika självklar plats som andra delar av terapin. Vi bär fysiskt med oss upplevelser som vi på olika sätt kan ha låst in i våra kroppsminnen som kommer kunna ge sig till känna i terapirummet och dessa kommer då att adresseras och lyftas fram som en viktig del av det som sker här och nu.
Gestaltterapin har en stark tro på människans egen inneboende kraft till läkning och förmåga till nybeslut inför sin framtid.

Andra säger om mig

”Med sitt stora engagemang och långa erfarenhet får Ulrika oss att känna oss trygga i rekryteringsprocessen. Ulrika värnar om både rekryterande företag och kandidat och vill att det ska bli rätt för bägge parter.”

Sara Engberg

Engbergs Transportsystem
"Ulrika är en trygg partner i rekryteringsprocessen, hennes erfarenhet har varit ovärderlig och sparat mig mycket tid! Personlig och samtidigt professionell, kan varmt rekommendera hennes tjänster!"

Karin Brommé

Möbelmästarna Härjedalen
”Det är naturligt att en dynamik i ett företag med många medarbetare ändras mer eller mindre, det är absolut en förmån att kunna förstå och hantera förändringen. Vi har under de senaste åren utvecklats med stöd och coaching av Fredrik & Ulrika Westin AB, de besitter en genuin kunskap såsom erfarenhet att dela med sig. Därför var det en självklarhet att boka in Ulrika på vår team-building med syftet att så ett frö till ökat förståelse och tydligare kommunikation samtidigt finna det roliga genom nya upptäckter hos både sig själv och i gruppen, det kan vi intyga att Ulrika med sin förmåga att se människan alltid lyckas! Så stort tack för vägledningen, vi ska vårda fröet vidare ömt!”

”Jag har under ett flertal år haft förmånen att ha Ulrika som chef. Det har utvecklat mig själv som ledare med hennes coachande förhållningssätt, hennes drivkraft och humor och nära ledarskap. Ledarskap ska inte krånglas till och det är Ulrika ett levande exempel på! Det är lätt att se målet tillsammans med henne och hon gör resan mot målet fantastiskt roligt än om det är kämpigt på vägen. Jag kan bara ge Ulrika mina varmaste rekommendationer och de som får förmånen att jobba med henne ett stort grattis!”

”Ulrika är en stark, klok och passionerad ledare som kan konsten att leda och coacha på ett sätt som ger både energi, mod och möjligheten att utvecklas som ledare. Hon är en stor förebild för mig då hon med många kloka ord och feedback har coachat mig till att växa som ledare och person.”

” Ulrika har förmågan att sätta fingret på det jag inte vill konfronteras med inom mig själv. Hon tar fram troll i ljuset och får dem att ändra skepnad, allt med en stor portion värme, humor, empati och lyhördhet.

”Jag känner mig stärkt med en större förståelse för varför jag agerat som jag gjort hittills. Nu känner jag mig trygg, optimistisk och full av hopp.”

”Tack fantastiska, generösa Ulrika för resan i mitt inre, den hämtar jag kraft ur nu.”

”Jag jobbade som avdelningsansvarig i flera år med Ulrika som chef. Jag drabbades privat av flera tunga bakslag, vilket gjorde att jag tappade all energi och glädje med mitt arbete. Allt blev becksvart. Ulrika valde vid denna tidpunkt att plocka bort mig från min roll som ansvarig…och först tyckte jag att det var det absoluta värsta som kunde hända. Allt blev ännu svartare. Men någonstans där insåg jag att nu kunde jag koncentrera mig på bara mig själv. Jag funderade på vad som var viktigt för mig, hur skulle jag må bra igen?Jag började med att sätta upp ett mål. Sen började jag sakta ta en sak i taget. Fick tillbaka mitt gamla jobb, toppen! Där var jag trygg. Började träna, och det mår man bra av. Små små steg….och när det var under kontroll, ja då tog jag nästa och nästa steg för att må bra…Stegen blev större, och jag mådde toppen. Belöningen fick jag varje dag, av mig själv…mina barn och mina arbetskamrater️ Glädje, trygghet och självförtroende! Jag trodde inte att alla såg min resa, men den sågs av alla runt mig! Ulrika såg min resa, tillsammans med andra chefer. Ulrika hade ju sett att jag behövde göra en omstart, och hon lät mig göra den. Och det kommer jag vara evigt tacksam för!”

Om mig

54 år och mamma till tre barn, gift med Fredrik Westin och matte till Franska Bulldoggen Frank.
Vi bor mitt i centrala Sundsvall och min mottagning för verksamheten ligger nära från mitt hem, på Östra Radiogatan 2E.
Jag älskar att spela golf, åka skidor på utförs, bugga och att njuta av god mat och dryck till det. Musik är också en stor dela av vårt liv då min man är musiker och hemma trängs gitarrer med ett annat intresse, konst.
Jag är mån om mina nära och kära och älskar mina vänner och är oerhört tacksam för mitt liv som jag får leva.

Jag har i många år varit högre chef och VD inom besöksnäringen i Sundsvall. Som hotelldirektör för Clarion Collection Hotel Grand som är en del av Nordic Choice Hotels samt som VD för koncernen Folkets Hus Sundsvall som ägde och drev Quality Hotel Sundsvall. Inom Folkets Hus koncernen hade jag även glädjen att leda Filmstaden Sundsvall samt Söråkers Herrgård och den stora fastighetsverksamheten som finns inom koncernen.

Under tre säsonger har jag även haft lyckan att vara klubbchef för Öjestrands Golfklubb och där fann jag en vänskap bland både medarbetare och medlemmar som jag kommer bära med mig som väldigt värdefullt.

Utöver det har jag haft många roliga år i anställning på bland annat Statoil, Selecta och SJ.

Genom åren har jag träffat många fantastiska artister som jag fortfarande har glädjen att ha kvar som vänner.

Styrelseuppdrag är också något jag haft lyckan att få förtroende för ett antal år, bland annat som ledamot i GIF Sundsvall, Ung Företagsamhet, Företagarna Sundsvall och Marknadsföreningen Sundsvall.

För hela mitt cv klicka in här på min Linked-In: linkedin.com/in/ulrika-westin

Sedan en tid tillbaka jobbar jag i mitt egna företag som en del av Pointpeople Rekrytering och mig anlitar du för:

-Individuell coachning för chefer, på plats i Sundsvall eller digitalt.

-Grupputveckling, ledningsgrupp eller personalgrupp

-Rekrytering med kompetensbaserad metodik.

-Individuell samtalsterapi.

I samarbetet med mig är en av mina styrkor är mina egna 16 år som rekryterande chef, min förmåga till nära intima samtal, samt mina testcertifieringar som Thomas International-konsult för analyser inom beteenden, kapacitet och lämplighet för ledarskap.
Jag älskar ledarskap och tycker det är mitt ansvar att använda min röst och erfarenhet till att bidra till en bättre värld och mer utvecklade fria och seniora ledare och arbetsgrupper

Jag föreläser även för chefsgrupper eller arbetsgrupper som vill ha en energikick som inslag i sin konferens eller möte. Jag belyser de olika beteenden vi bär med oss till jobbet och hur det kan trassla till det i våra grupper. Jag belyser ledarskapets härliga sidor men också dess utmaningar när vi börjar tappa vår kompass mellan roll och person samt delar min syn på vad som gör att vissa chefer håller över lång tid medan andra inte blir kvar. Allt jag säger och gör är genom mina terapeutglasögon och egna 16 år som chef. Mina föreläsningar bjuder på skratt, djup, insikter, lärande och en hel del bjudning av mig själv som person och mina egna erfarenheter med misstag och framgångar.

Priser

Du hör av dig till mig för en anpassad offert för just ditt behov inom
Organisationsutveckling, rekrytering, chefscoachning / rådgivning eller föreläsning

Epost

ulrika@pointpeople.se

Telefon

070-6021133

Besöksadress

Östra Radiogatan 2E

Enbart bokade besök