Till dig som bär på oro, ledsenhet, sorg – motstånd till det som är leder till bestånd.

Ju mer vi kämpar mot vår oro desto starkare blir den, ju mer vi kämpar emot ledsenhet desto mer ledsen blir vi, ju mer vi trycker bort sorg ju mer befäster den sig i våra kroppar.

Däremot det som får finnas tenderar att ändras spontant.

I gestaltterapin låter vi ledsenhet, ångest, sorg och oro finnas, vi utforskar den tillsammans som reskamrater och låter tillståndet ändras allt eftersom

Nyfiken? Maila på ulrikawestinab@gmail.com