OKÄRT BARN HAR MÅNGA NAMN

SVÅRA SAMTAL, KRITIK , NEGATIV FEEDBACK MED FLERA

I mina samtal som är inom ramen för chefsstöd så kommer ofta frågan upp om feedback och hur man ska ge återkoppling på något som behöver korrigeras eller ändras.

I mina många år som chef har jag ofta själv fått känna på obehaget att lämna av feedback som man på förhand kan förutspå kan komma att upplevas som kritik och negativt.

Här behöver man vara vaksam.

-vad är det som gör att du som chef tycker just detta är obehagligt.? Handlar det om den person du ska möta och dess förväntade reaktion eller handlar det om dig själv och dina egna upplevelser av att få feedback.

-hamnar du lätt i dessa lägen i din person mer än att hålla dig till din roll? Vi människor vill vara omtyckta, det är en del i vårt sociala sammanhang och DNA, ett motstånd till att hamna utanför som illa omtyckt och det kan vara det som spelar in när du tycker det känns jobbigt att lämna kritik. Då är det viktigt att ikläda sig rollen, och inte fastna i tankar om sig själv som person.

Och det bästa tipset, alltid.

Säg det svåra först. Linda inte in det i en mängd förklaringar och kringelkrokar för att det skall kännas bättre för dig själv. Personen du möter kommer sitta i sina egna tankar och fundera på vad som ska komma så det är lika bra att gå pang på.

-Säg det svåra först

-Låt det sjunka in, sedan kan du börja med den förklarande berättelsen till bakgrunden.

-Fråga vad medarbetaren hört dig säga, förvånade många gånger kommer du kunna höra att hen hört något helt annat, reptetera det svåra igen om det då behövs för att klargöra.

-Våga lämna utrymme för tystnad och frågor.

-Boka ny tid inom bara någon dag för att följa upp. Vi chefer kan tendera att tycka att ”nu är det gjort” och så är vi glada att vi klarat av det , medan din medarbetare kommer bearbeta det som sagts till sig kanske flera dagar. Så boka ny tid, var omtänksam, våga fråga hur hen har haft senaste dagarna och om hen vill ställa några frågor. Fråga igen vad hen hörde att du sa, korrigera budskapet igen om nödvändigt.

Några av de på förhand svåraste feedbacksamtalen har i efterhand visat sig leda till de bästa relationerna då feedback är en av de få tillfällen vi som chef kommer nära känslolivet i våra medabetare så vårda tillfället ömt.