Jag tänker på ordet ”grupputveckling”…..då jag nyss kommit hem från en föreläsning som jag hållit i ämnet. Allt som heter något med utveckling tenderar att peka på att man ska gå från ett läge till ett annat, från A-Ö i en linjär rörelse, för att…