Jag tänker på män, män och samtalsterapi. De jag oftast träffar i samtal är kvinnor. Jag tänker och tror att män har samma behov på insidan men har blivit präglade och lärda att förhålla sig till insidan på ett annat sätt än vi kvinnor. Men…