Att rekrytera rätt är svårt, att hitta just den personen som skall passa in, som kommer med rätt egenskaper, rätt värderingar och som kan bidra på ett sätt vi önskar. Och hålla koll på att vi inte diskriminerar någon. Det är jättesvårt.  Om vi till det lägger att vi människor efter max 4 minuter har bestämt oss för vad vi tycker om andra människor utifrån första intryck, så inser vi ännu mer att det är svårt med rekrytering.

Men det finns sätt att minimera risken, genom att jobba kompetensbaserat. Ett kompetensbaserat arbetssätt minskar din risk att ramla i några vanliga fällor och kommer ge både dig och kandidaterna en än mer positiv upplevelse av hela rekryteringsprocessen.

Låt oss titta på fällorna.

1.Halo-effekten.

Vi låter en egenskap spilla över på andra. Säg att en person har en del stavfel i sin ansökan, det kan göra att du automatiskt tänker att det här är en slarvig person, eller en person som är för snabb. I själva verket kanske personen har dyslexi och har kämpat hårt med sin text och du glömmer att just den här tjänsten du söker till inte alls ska jobba med skriven text.  I och med Halo-effekten har vi utsatt kandidaten för en risk att sållas bort.

2. Konfirmationsbias

Vi tenderar att söka efter svar som bekräftar vår åsikt. Efter fyra minuter i möte med en ny människa har vi bildat oss en uppfattning om personen vi träffar. Vi kan efter det komma att omedvetet eller medvetet söka efter beteenden eller egenskaper som bekräftar det vi redan bestämt oss för. Detta är en risk där vi också sätter kandidater ur spel om vi inte har koll på oss själva.

3. Kontrasteffekten.

Detta är en vanlig fälla där vi i processen glömmer bort vår kravprofil och börjar jämföra kandidater med varandra i stället för med den kompetensprofil vi faktiskt söker. 

4. Vi överskattar personattribut och underskattar situationsförhållanden.

Ni kanske söker en säljare, kandidaten kan uppvisa resultat i sin nuvarande tjänst där stor försäljningsökning kan påvisas och ni tänker att det här är en riktigt vass säljare. Men det ni glömmer att ta hänsyn till är att marknaden som personen verkat inom kanske gått upp 30% generellt. Alltså kan vi inte med säkerhet säga att det här är en vass säljande person.

Hur kan vi då minska risken att ramla i fällorna? Jobba kompetensbaserat så långt det är möjligt. Nedan följer några råd:

Kravprofil. 

Lägg omsorgsfull tid på att ta reda på vad det faktiskt är ni söker. Faktiska kunskapskompetenser och personliga kompetenser. Var så precis som möjlig i kravbeskrivningarna med goda exempel med vad som menas med respektive krav just på din arbetsplats. 

Röda tråden.

Låt din väl genomarbetade kravprofil vara som en röd tråd genom hela processen ända till slutvalet av kandidat. Stäm av så du inte ramlat i någon av fällorna vilket är en risk även precis i slutet. 

Ta hjälp.

Ta hjälp av en duktig rekryterare som jobbar med just processer i sitt dagliga arbete. 

Genom att jobba kompetensbaserat, hålla röda tråden genom hela processen, ett personligt och fint bemötande så kommer du minimera risken att misslyckas med din rekrytering, du kommer minska risken för diskriminering och ge kandidater en riktigt bra upplevelse av ditt varumärke oavsett om man får den sökta tjänsten eller inte.